adatvédelmi irányelvei

Homeadatvédelmi irányelvei

A feibra GmbH adatvédelmi irányelvei

Stand: Juni 2021

1. Ki a felelős az adatok kezeléséért?

1.1 feibra GmbH, Altmannsdorferstrasse 329, 1230 Bécs („feibra”, „mi”, „minket”) felelős az Ön személyes adatainak megfelelő védelméért. A feibra ezért minden, a személyes adatok védelmére, jogszerű kezelésére és bizalmas kezelésére, valamint az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi rendelkezést betart.

1.2 Az Ön személyes adatait az adatvédelmi előírásoknak megfelelően dolgozzuk fel, különösen az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), az adatvédelmi törvény (atv.), a forgalomba hozatal utáni törvény különleges rendelkezései és minden más vonatkozó jogszabály szerint.

1.3 Ezekben az adatvédelmi irányelvekben tájékoztatjuk Önt, hogy miért és milyen formában dolgozzuk fel az adatait, amikor meglátogatja a www.feibra-jobs.at weboldalunkat, és Ön a feibra szállítója* vagy üzleti partnere*.

2. Milyen érdeke van a feibrának az Ön adataival kapcsolatban, és milyen okból és milyen célból engedélyezi a feibra számára az adatok feldolgozását?

2.1 A szerződés teljesítése és a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása: Az Ön személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban használjuk fel

– kommunikációs és információtechnológiai szolgáltatásokhoz az automatikus adatfeldolgozásban és információtechnológiában, például amikor honlapunkat vagy fiókjainkban és elosztóközpontjainkban történő adatfeldolgozást használjuk postai és csomagküldési célokra

– törzsadatok és szerződéses adatok kezelésére

– a szerződések feldolgozására és a megrendelések lebonyolítására

– külső szolgáltatók (beleértve a szállítási partnereket) ellenőrzéséhez és kezeléséhez

A fent említett célokkal összefüggésben feldolgozzuk az Ön személyes törzsadatait, címadatait, kapcsolattartási adatait (pl. E -mail cím, telefonszám), fizetési adatokat, dokumentum tartalmi adatait, azonosító adatait (pl.: személyazonosító igazolvány adatait, cégjegyzékszámát, KSV-számát, ÁFA-azonosítóját)

A mindenkori szerződés megkötése és teljesítése csak akkor lehetséges, ha feldolgozni tudjuk az Ön személyes adatait. Ha nem adja meg a szükséges adatokat, akkor nem lehet szerződést kötni.

2.2 Az Ön adatai a feibra vagy harmadik felek érdekében is feldolgozhatók. Ez az adatfeldolgozás a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint történik

– postai szolgáltatások nyújtására, beleértve a vizsgálatot és a káresetek lebonyolítását, valamint a teljesíthetőség ellenőrzését (levél és postai küldés vagy kézbesítés). Ennek érdekében feldolgozzuk azokat a személyes adatokat, amelyeket a feladótól* kapunk.

– statisztikák készítéséhez új tarifák kidolgozására, ajánlatok és kérelmek feldolgozására, szerződéskezelésre és szolgáltatásnyújtásra, rendezvénymenedzsmentre

– az ügyfél*kezelés, beleértve a megkeresést / panaszkezelést

– beszállítói menedzsment számára

– számlázási és számviteli célokra

– a vagyon és a felelősség védelmének biztosítása videómegfigyeléssel

– „compliance” céljából. Ez magában foglalja a jogi és egyéb követelményeknek való megfelelést, például a jövedelemadó- és társadalombiztosítási levonásokat, a nyilvántartási / bejelentési kötelezettségeket, az auditokat, a kormány / hatóságok által végzett felülvizsgálatoknak való megfelelést, a jogi folyamatokra adott reakciót, a törvényes jogok / jogorvoslatok nyomon követését, a védekezést jogi viták esetén, belső panaszok / igények vizsgálatát és a stratégiákkal / eljárásokkal való magatartás megértését.

– belső ellenőrzési intézkedések, valamint igazságügyi elemzések tervezésére, végrehajtására és dokumentálása üzleti folyamataink folyamatos fejlesztésének és a felügyeleti kötelezettségek teljesítésének biztosítása érdekében

– a károk és a biztosítási igények kezelésére

– az informatikai biztonság és az informatikai műveletek biztosítása, terhelési tesztek elvégzése, új és meglévő termékek és rendszerek fejlesztése, adatok migrálása a rendszerek és ezáltal a tágabb értelemben vett feldolgozott adatok fenntarthatóságának és integritásának biztosítása érdekében. A személyes adatokat főleg tesztekre használják, ha ezt nem lehet megtenni indokolt gazdasági erőfeszítéssel anonim adatok alapján. Az adatbiztonság a GDPR 32. cikkével összhangban természetesen végig garantált.

A fent említett személyes adatokon kívül feldolgozzuk az Ön személyes törzsadatait, lakcímadatait (pl. postai szolgáltatások nyújtásakor), kapcsolattartási adatait (pl. e-mail cím, telefonszám), fizetési adatokat, szállítási adatokat, dokumentumtartalom-adatokat, azonosító adatokat , panaszok tartalma / megkeresések a vizsgálata megkeresés / panasz keretein belül, kép- és hangadatok (pl. video-, kép- vagy telefonfelvételek).

2.3 Jogi kötelezettségek teljesítése: A feibrának jogi kötelezettségei is vannak, például felügyeleti követelmények, dokumentációs kötelezettségek, valamint adó- vagy társasági jogi követelmények. Annak érdekében, hogy ezeknek eleget tudjunk tenni, személyes adatait a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint kezeljük, kizárólag a vonatkozó törvény által előírt mértékben.

2.4 Hozzájárulás: Az Ön hozzájárulását a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban kapjuk meg, feltéve, hogy a fenti 2.1-2.3. Pontokban felsorolt​indokok egyike sem áll fenn. Ennek során természetesen maradéktalanul eleget teszünk minden további előírásnak (beleértve a telekommunikációs törvényt is). A feibra-nak szüksége van az önkéntes hozzájárulására, amelyet bármikor visszavonhat a jövőre nézve, mindenekelőtt a feibra weboldalakon és az alkalmazásokban való felhasználói* viselkedés nyomon követésére, amikor használja őket. A sütikről további információk találhatók a 9. pont alatt (jogi tudnivalók és süti információk a weboldalakhoz).

2.5 Mielőtt a feibra az ebben a dokumentumban elírtaktól eltérő célokra dolgozná fel az Ön adatait, külön tájékoztatjuk Önt.

3. Kinek lehet továbbítani az adatait?

3.1 Adattovábbítás a vállalatcsoporton belül: Az egyedi adatfeldolgozást továbbadhatjuk a cégcsoportunkon belüli speciális területeknek vagy vállalatoknak. Ez azért van így, hogy a feibra jobban tudja feldolgozni az ügyfelek adatait, például belső adminisztrációs célokra.

3.2 Bíróságok és hatóságok: Vannak olyan jogi kötelezettségek is, amelyeket a feibra csak akkor tud teljesíteni, ha személyes adatait hatóságoknak (például társadalombiztosítási igazgatóságoknak, adóhatóságoknak vagy bűnüldöző hatóságoknak, felügyeleti hatóságoknak, vámhatóságoknak, egészségügyi hatóságoknak) vagy bíróságoknak a szükséges mértékben továbbítja.

3.3 Egyéb címzettek: A szerződéses jogviszony részeként és különösen a teljesítési kötelezettségünkkel kapcsolatban előfordulhat, hogy – egyedi esettől függően – továbbadhatók az Ön személyes adatai (például más postai szolgáltatók*, fuvarozók*, orvosok*, kórházak, szakértők, értékbecslők*, ügyvédek*, érdekvédelmi csoportok, bankok és tőkebefektetési társaságok, biztosítótársaságok, könyvvizsgálók*).

4. Az adatait át lehet adni egy másik országba (szintén az EU -n kívül)?

4.1 Igen, ha az Európai Bizottság megerősítette, hogy ez a harmadik ország megfelelő szintű adatvédelemmel rendelkezik, vagy más megfelelő adatvédelmi garancia áll rendelkezésre (pl. kötelező belső adatvédelmi előírások vagy európai uniós szabványos adatvédelmi záradékok, beleértve a dokumentált eseti felülvizsgálat a védelmi szint megfelelőségét). Kézbesítési szolgáltatásunk keretében semmilyen adat nem kerül továbbításra harmadik országokba.

4.2 Különleges esetekben a harmadik országba történő továbbítás az Ön kifejezett beleegyezésével is megtörténhet, feltéve, hogy tájékoztattuk Önt a tervezett továbbítás lehetséges kockázatairól és a megfelelő adatvédelmi garanciák hiányáról (4.1. pont).

4,3. A weboldal eszközeinek és a közösségi média csatornák használatával az adatok nem európai uniós országokba kerülnek. További információk a süti-hozzájárulás kezelő eszközünkben találhatók. (lásd 9.3.)

5. Mennyi ideig tárolják adatait?

5.1 Amint a feibrának már nincs szüksége személyes adatokra a fent leírt célokra, törölni fogja azokat, feltéve, hogy a jogszabályban előírt további megőrzési időszakok nem vonatkoznak rájuk.

5.2 Az általános polgári törvénykönyv szerint előírt törvényes elévülési idő három és harminc év között van. Ez idő alatt a feibrával szemben igényeket lehet benyújtani. Amíg szükséges, az esetleges igénytől függően megőrizhetjük az ehhez szükséges személyes adatait.

5.3 A társasági jogi követelmények miatt (pl. szövetségi adótörvény, cégkód) a szerződés adatait a szerződés lejárta után legalább hét évig kell tárolni.

6. Milyen jogai vannak?

6.1 Ha kéri, bármikor tájékoztatást adunk az összes személyes adatról, amelyet feldolgozunk. Ezenkívül bizonyos esetekben joga van az adatok hordozhatóságához, és ezáltal az Ön által nekünk megadott személyes adatok strukturált, szokásos és géppel olvasható formátumban történő átadásához.

6.2 Bizonyos feltételek mellett kérheti a feldolgozás korlátozását, valamint személyes adatainak helyesbítését és törlését, vagy tiltakozhat a feldolgozás ellen.

6.3 A fent említett esetek egy részében a feibra jogosult az Ön hozzájárulásával az Ön személyes adatainak kezelésére. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jövőre nézve anélkül, hogy az okát megnevezné, azonban addig azt jogszerűen kezeljük.

6.4 További kérdése, javaslata vagy kritikája van? Ebben az esetben felveheti a kapcsolatot a 8. pontban megnevezett adatvédelmi tisztviselővel. Panaszt nyújthat be az osztrák adatvédelmi hatósághoz is: Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien.

7. A tiltakozás joga

Érintettként* bármikor tiltakozhat adatainak felhasználása ellen, ha a feldolgozást direktmarketing célokra használják fel.

Önnek továbbá joga van bármikor tiltakozni, ha a különleges helyzet alapján erre oka van.

Ha tiltakozni szeretne, ezt informális e -mailben is megteheti a datenschutz@feibra.at e-mailcímen, vagy írásban a feibra adatvédelmi szolgálatnál, az Altmannsdorferstrasse 329, 1230 Wien címen.

8. Kapcsolat

Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdések és javaslatok esetén kapcsolatba léphet adatvédelmi tisztviselőnkkel a datenschutz@feibra.at e-mail címen vagy postai úton a feibra GmbH adatvédelmi tisztviselőjével, Altmannsdorferstrasse 329, 1230 Wien.

9. Jogi tudnivalók és süti információk a weboldalakhoz

9,1. Sütik használata

Weboldalunkon sütiket és hasonló technológiákat (a továbbiakban: „sütik”) használunk. Ezek arra szolgálnak, hogy kínálatunkat még inkább felhasználóbaráttá és hatékonyabbá tegyük.

A sütik kisméretű szöveges fájlok, amelyeket a számítógépére vagy okostelefonjára helyeznek el, és amelyeket a böngészője tárol. Általában információkat tartalmaznak arról, hogy a felhasználó* mely weboldalakat* / szövegrészeket látogatta meg, és lehetővé teszik például a felhasználói beállítások* tárolását, hogy a* felhasználó* felismerhető legyen, és ne kelljen újra bejelentkeznie, vagy az információ célzott megjelenítése a felhasználó* számára, valamint a webhelyeinkhez való hozzáférés elemzése.

A partnerek*, az úgynevezett süti szolgáltatók is elhelyezhetnek sütiket webhelyeinken; ez vagy a saját termékeink és szolgáltatásaink javítását szolgálja, mintha mi magunk állítottuk volna be a sütiket. Annak érdekében, hogy megértsük például, hogyan használják webhelyeinket, együttműködünk az elemző partnerekkel, köztük a Google-lal (részletesebb információkat lásd a 9.3.2. pontban). A sütik szolgáltatói és hirdetési partnerei azonban a saját céljukra is használhatják a sütiket, például (saját vagy harmadik fél) reklámjának megjelenítésére webhelyeinken és hatékonyságuk mérésére; ebben az esetben a feibra nem tudja befolyásolni a sütiken keresztül végzett adatkezelés célját és eszközeit, ugyanakkor maga sem részesül az adatkezelés hasznából. Ezen harmadik féltől származó sütik felhasználhatók a 9.3.1. pontban felsorolt összes sütikategóriában.

A sütik használatáról, terjedelméről és típusáról egy süti banner segítségével tájékoztatjuk a süti beállítások feldolgozása címen.

9.1.1 A sütik beállítása és kezelése, jogalap

A technikailag szükséges sütiken (feltétlenül szükséges sütiken) kívül, amelyeket a webhelyeinken, különösen a TKG 96. §-ával összhangban, és a jogos érdekünk alapján (működőképes online szolgáltatási ajánlat biztosítása) állíthatunk be a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének megfelelően, Ön aktívan hozzájárulhat vagy elutasíthatja a szolgáltatási sütik és a marketing célú sütik használatát, mielőtt azokat beállítaná.

Ebből a célból létrehoztunk egy süti beleegyezés-kezelő eszközt, amely részletesebben megmagyarázza az általunk használt sütiket, amikor először tölti be a megfelelő webhelyet (különösen név, cél, élettartam, szolgáltató). Itt általában azok beállítása előtt beleegyezik a sütik használatába, vagy részletesebben választhat a süti kategóriájától függően, vagy akár ezen a süti-kategórián belül ismét minden süti / adott süti-szolgáltató esetében ismét döntést hozhat. Megadott beleegyezését és kiválasztását, bármikor visszavonhatja vagy módosíthatja azt a „Süti-beállítások szerkesztése” funkció segítségével a süti hozzájárulás-kezelő eszközben. Ha a beleegyezése után további sütiket vagy süti szolgáltatókat* ad hozzá, akkor ismét megjelenik egy süti banner, és Ön is választhat. A süti hozzájárulás-kezelő eszközben minden süti szolgáltatót* külön-külön neveznek meg, amelyből további információkat találhat, különösen arról, hogy a sütiket hogyan lehet deaktiválni.

Ezenkívül a böngésző beállításaiban is megadhatja, hogy szabad-e sütiket beállítani. A végberendezése lehetővé teheti a sütik ellenőrzését is a beállításain keresztül; ennek részletes működése megtalálható a* készülék gyártójának* leírásaiban.

Ha a beleegyezésre alkalmas sütik tárolását elutasítják, az működési korlátozásokhoz vezethet a webhely(ek)en (lásd a sütik megfelelő céljait a sütik beleegyezésének kezelési eszközében, a „Süti-beállítások szerkesztése” részben).

Részletesebb magyarázat a Google Inc. hirdetési funkcióiról.

Amint megértjük, mi motiválja és mi érdekli Önt, releváns és hasznos információkat tudunk mutatni Önnek. A Google Display & Video és a Google Ads, amelyeket például a YouTube-on is lejátszanak, különféle hirdetések elhelyezésére és kezelésére szolgálnak.

A Google Ads segítségével külső webhelyeken található hirdetési anyagok (ún. Google Ads) segítségével felhívjuk a figyelmet vonzó ajánlatainkra. A reklámkampányok adataival kapcsolatban tudjuk lemérni, milyen sikeresek az egyes reklámintézkedések. Ezzel azt az érdekünket valósítjuk meg, hogy olyan hirdetéseket mutassunk meg, amelyek Önt érdeklik, weboldalunkat érdekesebbé tegyük, és a hirdetési költségek tisztességes kiszámítását elérjük.

Ezeket a reklámhordozókat a Google úgynevezett „Ad Server” szolgáltatásokon keresztül továbbítja. Ehhez Ad Server sütiket használunk, amelyek segítségével mérhetők a siker mérésére szolgáló bizonyos paraméterek, például a hirdetések beillesztése vagy a* felhasználó* által végzett kattintások. Ha weboldalunkat Google hirdetésen keresztül éri el, a Google Ads sütiket tárol a végberendezésén. Ezek a sütik általában 30 nap elteltével elveszítik érvényességüket, és nem használhatók személyazonosításra, de lehetséges a felhasználók* hozzárendelése a böngésző felismerése útján.

Ha regisztrált egy Google szolgáltatást, a Google hozzárendelheti a látogatást a fiókjához. Még ha nem is regisztrált, vagy nincs bejelentkezve, fennáll annak a lehetősége, hogy a* szolgáltató* megtudja az Ön IP -címét, és elmenti.

Miután beleegyezését adta és kiválasztotta a sütiket, bármikor visszavonhatja vagy módosíthatja azt a „süti beállítások” felületen, közvetlenül a sütikezelő platformon.

A Google Analytics alapfunkciói mellett ezen a webhelyen Google Analytics hirdetési funkciókat is használunk, nevezetesen a remarketing funkciót (érdeklődésen alapuló hirdetést) és a Google Analytics jelentéseket a teljesítményről a demográfiai jellemzők és érdeklődési körök alapján. Ez utóbbi lehetővé teszi a demográfiai adatok és a felhasználók* érdeklődési területeinek statisztikai kiértékelését. A remarketing funkciót arra használják, hogy megcélozzák webhelyeink felhasználóit más webhelyeken, és visszanyerjék őket potenciális ügyfelekként.

Azt is megakadályozhatja, hogy a Google a sütik által generált és a webhely használatára vonatkozó adatokat gyűjtse (beleértve az IP-címet is), és hogy a Google feldolgozza ezeket az adatokat, amennyiben a következő linkre kattint: (https://tools.Google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Töltse le és telepítse az elérhető böngésző beépülő modult.

Részletesebb magyarázatok a Google remarketingről

A Google Adwords mellett a Google Remarketing alkalmazást is használjuk. Itt olyan folyamatról van szó, mellyel újra meg szeretnénk szólítani Önt. Ezzel az alkalmazással hirdetéseink megjelenhetnek az Ön internethasználata során weboldalunk felkeresése után. Ez a böngészőjében tárolt sütik segítségével történik, amelyek révén a Google rögzíti és értékeli az Ön használati szokásait, amikor különböző webhelyeket látogat meg. Ily módon a Google meghatározhatja a webhelyünkön tett korábbi látogatását. A remarketing keretében gyűjtött adatok és a Google által tárolt személyes adatainak egyesítése nem a Google saját nyilatkozatai alapján történik. A Google szerint különösen az álnevesítést használják a marketingben. További információ a Google adatvédelemről a következő címen található: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

Miután beleegyezését adta és kiválasztotta a sütiket, bármikor visszavonhatja vagy módosíthatja azt a „süti beállítások” felületen, közvetlenül a sütikezelő platformon.

Részletesebb magyarázatok a Plausible-ről

Weboldalunk az Észtországban működő Plausible nyílt forráskódú webes elemzési szolgáltatását használja. A webes elemzés anonimizált adatokon alapul. Személyekre vonatkozóan nem lehet következtetéseket levonni. A következő internetes statisztikai kiértékeléseket végzik: URL, HTTP hivatkozó, böngésző, operációs rendszer, végberendezés, ország.

 

Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdések és javaslatok esetén küldjön e -mailt a következő címre: datenschutz@feibra.at.