HomeNajčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

Ako doručovateľský partner spoločnosti feibra doručuješ neadresné a/alebo adresované zásielky do domácností a na firemné adresy. Neadresné sú najmä letáky, brožúry a bezplatné noviny, ale takisto aj špeciálne formy reklamy, ako sú vývesky na dvere a samolepky. V adresnom sektore ide o listy, reklamné zásielky, noviny a časopisy.

Nie, zásielky sa doručujú do poštových schránok domov alebo, v individuálnych prípadoch, do dverí bytov; k osobnému kontaktu so zákazníkom nedochádza.

Zásielky si vyzdvihneš na pobočke, z ktorej doručuješ. Tu je zoznam našich hlavných prevádzok:

Pobočka 1190 Viedeň, Heiligenstädter Straße 50-52

Pobočka 1220 Viedeň, Hosnedlgasse 16

Pobočka 1230 Viedeň, Gorskistrasse 11

Pobočka 1230 Viedeň, Grawatschgasse 1

Pobočka 2433 Margarethen am Moos, Bäckerstrasse 3a

Pobočka 3100 St. Pölten, Linzerstraße 94

Pobočka 4020 Linz, Estermannstrasse 10

Pobočka 5020 Salzburg, Rottweg 66

Pobočka 6060 Hall in Tirol, Obere Lend 24

Pobočka 7201 Neudörfl, Bickfordstraße 19a

Pobočka 8054 Graz, Gradnerstraße 120-124

Zásielky si môžeš vyzdvihnúť cez deň na pobočke. Ak nemáš možnosť vyzdvihnutia, môžeme zabezpečiť náhradné riešenie.

Presné doručovacie oblasti nájdeš v jednotlivých pobočkách.

V závislosti od objednávky musia byť zásielky doručené v ten istý alebo nasledujúci deň.

Doručovateľská služba sa vykonáva na základe zmluvy o dielo a o poskytovaní služieb, teda formou samostatnej zárobkovej činnosti. Faktická povinnosť zaplatenia sociálneho zabezpečenia alebo daňová povinnosť závisí od konkrétnych osobných okolností. Viac informácií ti poskytne príslušný daňový úrad alebo sociálna poisťovňa.

Činnosť doručovania nemusí byť vykonávaná osobne. Na plnenie zmluvy môžeš spravidla využiť na vlastné náklady zástupcov, subdodávateľov alebo asistentov.

Skutočný čas, ktorý budeš potrebovať, závisí od toho, koľko času môžeš alebo chceš investovať. Závisí to aj od počtu zásielok, doručovacej oblasti a efektivity tvojej práce.

Faktická výška honoráru za doručenie závisí od veľkosti a typu pracovnej oblasti, ako aj od počtu a hmotnosti doručovaných zásielok.

Zo skúseností však môžeme konštatovať, že zapracovaný doručovateľ/-ka si príde približne na 12 eur na hodinu.

Viac informácií sa dozvieš pri osobnom pohovore na mieste.

Kto skôr príde, ten skôr melie! Vždy sa snažíme prispôsobiť preferenciám našich doručovacích partnerov, nemôžeme však zaručiť, že konkrétna oblasť bude v požadovanom čase ešte voľná. Počet zásielok závisí od oblasti. Oblasti však môžu byť rozdelené.

Vlastné auto je výhodou, ale nie nevyhnutnosťou. Môžu byť vytvorené aj automobilové spoločenstvá alebo, po dohode, môžeme zásielky privážať priamo do doručovacej oblasti.

Hranice vedľajších zárobkov pre študentov, dôchodcov, nezamestnaných atď. sú rôzne. Najlepšie je informovať sa priamo u príslušného daňového úradu alebo sociálnej poisťovne.

Všetky prostriedky považované za potrebné na plnenie zmluvy (napr. doručovacie vozíky alebo tašky) si musíš zabezpečiť ty ako doručovací partner. Na uľahčenie ti na začiatku môžeme poradiť alebo priamo prenajať vybavenie.

Honorár pokrýva všetky náklady na využívanie tvojich pracovných prostriedkov, v oblastiach vyžadujúcich si väčšie úsilie, sa platí primerane vyšší poplatok.

Áno, ako samostatne zárobkovo činná osoba môžeš prijať aj iné zamestnanie.

Po vystavení faktúry sa suma prevedie na tvoj bankový účet týždenne alebo mesačne.

Ako doručovateľský partner spoločnosti feibra doručuješ neadresné a/alebo adresované zásielky do domácností a na firemné adresy. Neadresné sú najmä letáky, brožúry a bezplatné noviny, ale takisto aj špeciálne formy reklamy, ako sú vývesky na dvere a samolepky. V adresnom sektore ide o listy, reklamné zásielky, noviny a časopisy.

Nie, zásielky sa doručujú do poštových schránok domov alebo, v individuálnych prípadoch, do dverí bytov; k osobnému kontaktu so zákazníkom nedochádza.

Zásielky si vyzdvihneš na pobočke, z ktorej doručuješ. Tu je zoznam našich hlavných prevádzok:

Pobočka 1190 Viedeň, Heiligenstädter Straße 50-52

Pobočka 1220 Viedeň, Hosnedlgasse 16

Pobočka 1230 Viedeň, Gorskistrasse 11

Pobočka 1230 Viedeň, Grawatschgasse 1

Pobočka 2433 Margarethen am Moos, Bäckerstrasse 3a

Pobočka 2201 Hagenbrunn, Logistikstrasse 7/Bauteil C

Pobočka 3100 St. Pölten, Linzerstraße 94

Pobočka 4020 Linz, Estermannstrasse 10

Pobočka 5020 Salzburg, Rottweg 66

Pobočka 6060 Hall in Tirol, Obere Lend 24

Pobočka 7201 Neudörfl, Bickfordstraße 19a

Pobočka 8054 Graz, Gradnerstraße 120-124

Zásielky si môžeš vyzdvihnúť cez deň na pobočke. Ak nemáš možnosť vyzdvihnutia, môžeme zabezpečiť náhradné riešenie.

Presné doručovacie oblasti nájdeš v jednotlivých pobočkách.

V závislosti od objednávky musia byť zásielky doručené v ten istý alebo nasledujúci deň.

Doručovateľská služba sa vykonáva na základe zmluvy o dielo a o poskytovaní služieb, teda formou samostatnej zárobkovej činnosti. Faktická povinnosť zaplatenia sociálneho zabezpečenia alebo daňová povinnosť závisí od konkrétnych osobných okolností. Viac informácií ti poskytne príslušný daňový úrad alebo sociálna poisťovňa.

Činnosť doručovania nemusí byť vykonávaná osobne. Na plnenie zmluvy môžeš spravidla využiť na vlastné náklady zástupcov, subdodávateľov alebo asistentov.

Skutočný čas, ktorý budeš potrebovať, závisí od toho, koľko času môžeš alebo chceš investovať. Závisí to aj od počtu zásielok, doručovacej oblasti a efektivity tvojej práce.

Faktická výška honoráru za doručenie závisí od veľkosti a typu pracovnej oblasti, ako aj od počtu a hmotnosti doručovaných zásielok.

Zo skúseností však môžeme konštatovať, že zapracovaný doručovateľ/-ka si príde približne na 12 eur na hodinu.

Viac informácií sa dozvieš pri osobnom pohovore na mieste.

Kto skôr príde, ten skôr melie! Vždy sa snažíme prispôsobiť preferenciám našich doručovacích partnerov, nemôžeme však zaručiť, že konkrétna oblasť bude v požadovanom čase ešte voľná. Počet zásielok závisí od oblasti. Oblasti však môžu byť rozdelené.

Vlastné auto je výhodou, ale nie nevyhnutnosťou. Môžu byť vytvorené aj automobilové spoločenstvá alebo, po dohode, môžeme zásielky privážať priamo do doručovacej oblasti.

Hranice vedľajších zárobkov pre študentov, dôchodcov, nezamestnaných atď. sú rôzne. Najlepšie je informovať sa priamo u príslušného daňového úradu alebo sociálnej poisťovne.

Všetky prostriedky považované za potrebné na plnenie zmluvy (napr. doručovacie vozíky alebo tašky) si musíš zabezpečiť ty ako doručovací partner. Na uľahčenie ti na začiatku môžeme poradiť alebo priamo prenajať vybavenie.

Honorár pokrýva všetky náklady na využívanie tvojich pracovných prostriedkov, v oblastiach vyžadujúcich si väčšie úsilie, sa platí primerane vyšší poplatok.

Áno, ako samostatne zárobkovo činná osoba môžeš prijať aj iné zamestnanie.

Po vystavení faktúry sa suma prevedie na tvoj bankový účet týždenne alebo mesačne.